Previous Page  1 / 382 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1 / 382 Next Page
Page Background

1

Yhteispelillä se sujuu

Tuo otsikon lause oli aikanaan liikenneturvallisuusjärjestö Taljan lanseeraaman kampanjan ydintä. Autoihin liimailtiin

tarroja, joissa oli yhteispeliin kannustava teksti. Itse Talja on kadonnut historiaan, mutta liikenneturvallisuus on kohentu-

nut vuosikymmenien mittaan merkittävästi. Työtä jatkaa nykyään Trafi.

Suomi on pieni maa, jolla on niukat voimavarat. Mutta meillä on korkea koulutustaso ja paljon osaamista. Yhdistämällä

järkevästi voimiamme ja resurssejamme voimme päästä pitkälle. Englantilainen sanoisi, että voimme päästä ottelemaan

painoamme korkeammassa sarjassa.

Myös matkailussa yhteistyöllä on tärkeä rooli. Matkahan koostuu lukuisista rakennuspalikoista, joita usein tuottavat eri

organisaatiot ja yrittäjät. On keskeistä ymmärtää, että toisen menestys on yleensä itsellekin eduksi. Menestys tuo menes-

tystä.

Matkan onnistumiseen liittyy riittävä ja oikea tieto reitistä, kohteista, palveluista, hinnoista, säätiloista ja muusta matkaan

liittyvästä. Tiedon lähteitä ovat nykyään monet sähköiset välineet, mutta perinteisemmillä paperivälineilläkin on oma,

tärkeä roolinsa pitkälle tulevaisuuteen.

Suomessa tapahtuvasta matkailusta noin 30% on ulkomaalaisten tekemää, loput suomalaisten matkustusta Suomessa.

Vaikka ulkomaalaisten osuus on kansainvälisesti suuri, onhan se keskimäärin maailmassa vain 17-20%, niin silti kotimaan

matkaaja on keskeisessä roolissa ja hän tarvitsee hyviä palveluita siinä missä ulkomaalainenkin.

Vie myös aikaa, ennen kuin jokin väline, kuten esimerkiksi tämä SuomiOpas, saavuttaa vakiintuneen aseman ja tunnet-

tuuden. Monet uutuudet tulevat ja menevät, unohtuvat ennen kuin kunnolla nousivat muistiinkaan. Onkin syytä onnitella

SuomiOpasta sen 25-vuotisesta olemassaolosta!

Jaakko Lehtonen

Ylijohtaja

MEK - Matkailun edistämiskeskus